Caribbean Poker Party Leaderboards

Informaţii importante

Când? 26 iunie – 3 septembrie

Cum pot participa? Terminați cu bani în  orice turneu Power Series pentru a acumula puncte în clasament

Ce pot câștiga? Un pachet Caribbean Poker Party de 10.000 $

Obțineți un pachet de 10.000 $ pentru Punta Cana în cadrul promoției cu clasament de 1.300.000 $!

Oferim peste 1.300.000 $ în premii, inclusiv cinci  pachete de 10.000 $pentru Caribbean Poker Party în fiecare săptămână și tot ce trebuie să faceți pentru a participa cu o șansă la bani este să jucați în orice turnee Power Series!

Între 26 iunie  – 3 septembrie  puteți câștiga o felie din 960.000 $ în pachete Caribbean Poker Party și mai mult de 370.000 $ în tichete satelit. Toate tichetele pot fi folosite pentru a câștiga un pachet pentru Punta Cana ce include:

 • Buy-in de 5.300 $ pentru partypoker MILLIONS Caribbean
 • 2.000 $ cash pentru zboruri
 • Hotel all-inclusive pentru două persoane între 19 - 26 noiembrie 2017
 • Transferuri gratuite de la Aeroportul Internațional Punta Cana (PUJ)

Trei clasamente săptămânale — Mare, Mediu și Mic — vor avea loc pe parcursul promoției cu taxe buy-in ce încep de la numai 5,50 $, oferind tuturor un nou început în fiecare săptămână. Terminați cu bani în  oricare eveniment Power Series* pentru a acumula puncte în clasament.

 Primele 50 de locuri din fiecare clasament vor câștiga un premiu ce variază de la un tichet de 5,50 $ la un pachet de 10.000 $.  Unde clasamentul Mare oferă cinci pachete uriașe în fiecare săptămână.

Consultaţi tabelele de mai jos pentru a afla ce puteţi câştiga în fiecare săptămână:

Clasament mic

Loc Mic
1 3 tichete x 109 $ pentru semifinală
2-3 2 tichete x 109 $ pentru semifinală
4 - 16 1 tichet x 109 $ pentru semifinală
17 - 26 2 x tichete de 22 $ CPP Feeder
27 - 36 1 x tichet de 22 $ CPP Feeder
37 - 50 2 x tichete de 5,50 $ CPP Mini Feeder

Clasament mendiu

Loc Mediu
1 1 tichet x 1.050 $ pentru finală
2 5 tichete x 109 $ pentru semifinală
3 4 tichete x 109 $ pentru semifinală
4-11 3 tichete x 109 $ pentru semifinală
12-16 2 tichete x 109 $ pentru semifinală
17-26 1 tichet x 109 $ pentru semifinală
27-36 2 x tichete de 22 $ CPP Feeder
37-50 1 x tichet de 22 $ CPP Feeder

Clasament Mare

Loc Mare
1 - 5 Pachet CPP de 10.000 $
6 - 10 1 tichet x 1.050 $ pentru finală
11 - 22 3 tichete x 109 $  pentru semifinală
23 - 29 2 tichete x 109 $ pentru semifinală
30 - 50 1 tichet x 109 $ pentru semifinală
Leaderboard Calculator
Number of players
Final Position
Buyin
Points Awarded

*Turneele pe mai multe etape nu sunt luate în considerare pentru punctele din clasament

Termeni şi condiţii

 • Promotorul promoţiei „Clasamente CPP” este GVC Services Limited, o companie înregistrată în Gibraltar sub număr de înregistrare 112454 şi având sediul social la adresa Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar
 • Promoția Clasamentul CPP se desfășoară între 26 iunie și 13 august
 • Promoția Clasament CPP se încheie duminică, 3 septembrie la ora 09:59 CET
 • Clasamentul CPP se desfășoară SĂPTĂMÂNAL de la (04:00 EST/ 10:00 CET) şi se încheie în lunea următoare (03:59 EST / 09:59 CET)
 • Doar turneele Power Series se califică pentru puncte în clasament și sunt divizate după cum urmează:
  • Mic: 5,50 $ & 11
  • Mediu: 22 $ & 55 $
  • Mare: 109 $+
 • Cum pot acumula puncte pentru clasament?
 • Puncte în clasament = 10 * [√n/√loc] * [1+log (buy-in + 0,25)]
  • n = Numărul jucătorilor din turneul Power Series
  • Buy-in = costul taxei buy-in din turneul Power Series
  • Loc – poziția finală în turneul Power Series
 • Jucătorii obțin doar puncte pentru turneele în care termină cu bani.
 • Turneele pe mai multe etape nu sunt luate în considerare pentru punctele din clasament
 • Turneele cu premii care nu sunt în numerar, cum ar fi cele satelit nu contează pentru punctele în clasament.
 • Fiecare pachet de 10.000 $ constă în:
  • Buy-in de 5.300 $ pentru partypoker MILLIONS Caribbean
  • 2.000 $ cash pentru zboruri
  • Hotel all-inclusive pentru două persoane între 19 - 26 noiembrie 2017
  • Transferuri gratuite de la Aeroportul Internațional Punta Cana (PUJ)
 • Câștigătorilor promoției Clasamentul CPP li se vor credita câștigurile sub formă de pachet în curs de 48 zile lucrătoare de la încheierea clasamentului
 • Primul pachet câştigat trebuie să fie acceptat şi utilizate aşa cum este promovat. Pachetele ulterioare pot fi vândute/transferate.
 • Jucătorii care pot câștiga tichete prin intermediul clasamentelor vor avea 30 de zile pentru a-și folosi tichetele. Tichetele vor expira ulterior
 • Tichetele nu vor fi convertite în dolari pentru turneu și trebuie să fie folosite pentru evenimente live CPP.
 • Suplimentar, în cazul în care un jucător a ajuns deja în Ziua 1 și va câștiga un pachet adițional prin intermediul turneelor satelit LIVE, trebuie să fie folosit primul pachet. Orice pachete ulterioare câștigate pot fi vândute/transferate.
 • Nu se va oferi o alternativă în numerar pentru pachete ulterioare.
 • Pachetele nu pot fi transferate sau vândute altui titular de cont partypoker sau non-partypoker
 • partypoker nu este responsabil pentru transferurile făcute către alt titular de cont partypoker sau non-partypoker
 • Punctele din cadrul clasamentelor se obţin separat de cele party points
 • Pentru a fi eligibil, trebuie să aveţi 18 ani şi să fiţi un jucător pe bani reali.
 • În vederea eligibilităţii, toate datele personale şi de contact asociate cu contul trebuie să fie corecte şi verificabile
 • partypoker îşi rezervă dreptul de a modifica sau încheia această promoţie în orice moment
 • partypoker îşi rezervă dreptul de a anula această promoţie în totalitate, sau de a exclude orice individ sau indivizi de la participare, în cazul în care stabileşte, la propria discreţie, că există abateri sau abuzuri ce apar în legătură cu promoţia
 • Se aplică regulile pentru turneele partypoker
 • Luând parte la această promoţie, sunteţi de acord cu Termenii şi condiţiile promoţionale specifice şi cu Termenii şi condiţiile promoţionale standard şi cu Termenii & condiţiile Caribbean Poker Party
 • The promoter of the promotion CPP leaderboards is GVC Services Limited, a company registered in Gibraltar with company number 112454 and whose registered office is situated at Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar
 • CPP Leaderboard promotion ends on Monday 6th November at 09:59
 • CPP Leaderboard runs WEEKLY from 04:00 EST/10.00CET and ends on the following Monday at 03:59 EST / 09.59CET
 • Only Power Series Tournaments qualify for Leaderboard points and are split as follows:
  • Low: $5.50 & 11
  • Medium: $22 & $55
  • High: $109+
 • How do I earn Leaderboard Points?
 • Leaderboard Points = 10 * [√n/√rank] * [1+log (buy-in+0.25)]
  • n = Number of players in the Power Series tournament
  • Buy-in = cost of Power Series tournament buy-in
  • Rank – position finished in the Power Series tournament
 • Players only get points for tournaments where they finish in the money.
 • Multiphase Tournaments do not count towards Leaderboard points
 • Tournaments with non-cash prizes, such as satellites, do not count towards Leaderboard points
 • Each $10,000 package consists of:
  • $5,300 buy-in to the partypoker MILLIONS Caribbean
  • $2,000 cash towards flights
  • All-inclusive hotel for two from 19th – 26th November 2017
  • Free transfers from Punta Cana International Airport (PUJ)
 • Winners of the CPP leaderboard promotion will be credited the package winnings within 48 hours of the conclusion of the leaderboard
 • The first package won must be taken and used as advertised. Subsequent packages can be sold/transferred.
 • Players who win tickets via the leaderboards will have 30 days to use their tickets. Tickets will expire thereafter
 • Tickets will not be converted to Tournament Dollars and must be used for CPP Live events.
 • Additionally, in the event that a player has already made Day 1 and they win an additional package via the LIVE satellites, the first package must be used. Any subsequent packages won can be sold/transferred.
 • No cash alternative will be offered for subsequent packages
 • Packages can be transferred or sold to another partypoker or non-partypoker account holder
 • partypoker are not liable for transfers made to another partypoker or non-partypoker account holder
 • Leaderboard points are earned separately to party points
 • To be eligible, you must be 18 years old and be a real-money player
 • To be eligible all personal and contact data associated with your account must be correct and verifiable
 • partypoker reserves the right to change or end this promotion at any time
 • partypoker reserves the right to cancel this promotion in its entirety or exclude any individual/s from participation, if it determines at its sole discretion that there are any irregularities or abuses occurring in connection with the promotion
 • partypoker tournament rules apply
 • By taking part in this Promotion, you agree to these Specific Promotional Terms and Conditions, our Standard Promotional Terms and Conditions and Caribbean Poker Party Terms & Conditions